You dont have javascript enabled! Please enable it!

Học lực tiếng Nhật là gì? ấn tượng tiếng Nhật là gì?

Học lực tiếng Nhật là gì? ấn tượng tiếng Nhật là gì?

Chào các bạn, trong bài viết này Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn ý nghĩa của các từ sau : Học lực tiếng Nhật là gì? ấn tượng tiếng Nhật là gì? họ hàng tiếng Nhật là gì? quyền lợi tiếng Nhật là gì? phương đông tiếng Nhật là gì?

Học lực tiếng Nhật là gì? ấn tượng tiếng Nhật là gì? họ hàng tiếng Nhật là gì? quyền lợi tiếng Nhật là gì? phương đông tiếng Nhật là gì?

Học lực tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : がくりょく

Ví dụ :

Dựa theo học lực của mình tôi muốn vào trường đại học đó
けてそのみたい。
gakuryoku wo tsukete sono daigaku ni susumitai

học tập

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : がくしゅう gakushuu

Ví dụ :

Hôm nay tôi học ngoài trời
した。
kyou ha yagai de gakushuu shita

Phương đông tiếng Nhật là gì?

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : とうよう

Ví dụ :

anh ta đang nghiên cứu về văn hoá phương đông
しているよ。
kare ha touyou bunka wo kenkyuu shite iruyo

Họ hàng tiếng Nhật là gì

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : しんせき shinseki

Ví dụ :

Họ hàng đã tập trung ở nhà ông tôi
戚がまったんだ。
sofu no ie ni shinseki ga atsumattanda

ấn tượng tiếng Nhật là gì

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : いんしょう inshou

Ví dụ :

Chúng tôi đã có ấn tượng tốt về các anh ấy
からけたわ。
kare kara yoi inshou wo uketawa

quyền lợi tiếng Nhật là gì

Nghĩa tiếng Nhật () :

Cách đọc : けんり kenri

Ví dụ :

Chúng tôi có quyền được biết
たちにはる権があります。
watashitachi niha shiru kenri ga arimasu

Trên đây là nội dung ý nghĩa các từ : Học lực tiếng Nhật là gì? ấn tượng tiếng Nhật là gì? họ hàng tiếng Nhật là gì? quyền lợi tiếng Nhật là gì? phương đông tiếng Nhật là gì? Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: