You dont have javascript enabled! Please enable it!

hỏi thăm, đánh, vỗ, trở về tiếng Nhật là gì ?

hỏi thăm, đánh, vỗ, trở về tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hỏi thăm, đánh, vỗ, trở về tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hỏi thăm, đánh, vỗ, trở về tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hỏi thăm đánh, vỗ trở về

hỏi thăm

Nghĩa tiếng Nhật () : 尋ねる
Cách đọc : たずねる tazuneru
Ví dụ :
Cô ấy đã hỏi thăm đường
を尋ねた。

đánh, vỗ

Nghĩa tiếng Nhật () : 叩く
Cách đọc : たたく tataku
Ví dụ :
Anh ấy vỗ (đánh) vào mông đứa trẻ
のおしりを叩いた。

trở về

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かえり kaeri
Ví dụ :
Khi đi làm về tôi đã uống bia
Lúc về tôi đã ghé qua nhà cô tôi
りにビールをんだ。
りに叔ります。

Trên đây là nội dung bài viết : hỏi thăm, đánh, vỗ, trở về tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: