hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ?

hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hủy bỏ bên trong xe sự lớn tiếng

hủy bỏ

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : キャンセル
Cách đọc : キャンセル
Ví dụ :
Tôi đã huỷ bỏ lịch hẹn
予約をキャンセルしたよ。

bên trong xe

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 車内
Cách đọc : しゃない
Ví dụ :
Có đồ quên trong xe đó
車内に忘れ物があったよ。

sự lớn tiếng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 大声
Cách đọc : おおごえ
Ví dụ :
Chúng tôi đã hát rất to
私たちは大声で歌を歌ったの。

Trên đây là nội dung bài viết : hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: