You dont have javascript enabled! Please enable it!

hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ?

hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : hủy bỏ bên trong xe sự lớn tiếng

hủy bỏ

Nghĩa tiếng Nhật () : キャンセル
Cách đọc : キャンセル
Ví dụ :
Tôi đã huỷ bỏ lịch hẹn
をキャンセルしたよ。

bên trong xe

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゃない
Ví dụ :
Có đồ quên trong xe đó
があったよ。

sự lớn tiếng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おおごえ
Ví dụ :
Chúng tôi đã hát rất to
たちはったの。

Trên đây là nội dung bài viết : hủy bỏ, bên trong xe, sự lớn tiếng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: