Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 15 - Luyện thi tiếng Nhật N2

141. : âm hán việt : TRUYỀN

âm on : でん

âm kun : つた

Những từ hay gặp :

伝言(でんごん):tin nhắn, lời nhắn
手伝う(てつだう):giúp đỡ
伝える(つたえる):nhắn, truyền đạt

142. : âm hán việt : TẾ

âm on : さい

âm kun : す

Những từ hay gặp :

済む(すむ):kết thúc, hoàn thành
返済(へんさい):việc thanh toán hết~済み(すみ):xong

143. : âm hán việt : KIỆN

âm on : けん

âm kun :

Những từ hay gặp :

用件(ようけん):việc
事件(じけん):sự kiện
件名(けんめい):tên sự kiện

144. : âm hán việt : TÍN

âm on : しん

âm kun :

Những từ hay gặp :

通信(つうしん): truyền thông, thông tin
自信(じしん):tự tin
信じる(しんじる):tin tưởng

145. : âm hán việt : LỊCH

âm on : れき

âm kun :

Những từ hay gặp :

着信履歴(ちゃくしんりれき):lịch sự cuộc gọi
歴史(れきし):lịch sử
履歴書(りれきしょ):bản lí lịch

146. : âm hán việt : TƯƠNG

âm on :

âm kun : はこ

Những từ hay gặp :

受信箱(じゅしんばこ):hòm thư đến
ゴミ箱(ごみばこ):thùng rác
送信箱(そうしんばこ):hòm thư đi

147. : âm hán việt : QUY

âm on : き

âm kun :

Những từ hay gặp :

新規(しんき):mới mẻ, mới lạ
規定(きてい):qui ước, qui định

148. : âm hán việt : BiẾN

âm on : へん

âm kun : か

Những từ hay gặp :

変換(へんかん):sự hoán chuyển
変わる(かわる):thay, thay đổi
大変な(たいへんな):vất vả, khổ sở
変える(かえる) đổi

149. : âm hán việt : TUYỂN

âm on : せん

âm kun : えら

Những từ hay gặp :

選択(せんたく):tuyển lựa
選考 (せんこう):tham khảo
選手(せんしゅ):tuyển thủ
選ぶ(えらぶ):lựa chọn

150. : âm hán việt : QUYẾT

âm on : けつ

âm kun : き

Những từ hay gặp :

決定(けってい):quyết định
決める(きめる):quyết, quyết định
決まる(きまる): được quyết định

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
error: Content is protected !!