Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 15 - Luyện thi tiếng Nhật N2

141. : âm hán việt : TRUYỀN

âm on : でん

âm kun : つた

Những từ hay gặp :

(でんごん):tin nhắn, lời nhắn
う(てつだう):giúp đỡ
える(つたえる):nhắn, truyền đạt

142. : âm hán việt : TẾ

âm on : さい

âm kun : す

Những từ hay gặp :

む(すむ):kết thúc, hoàn thành
(へんさい):việc thanh toán hết~み(すみ):xong

143. : âm hán việt : KIỆN

âm on : けん

âm kun :

Những từ hay gặp :

(ようけん):việc
(じけん):sự kiện
(けんめい):tên sự kiện

144. : âm hán việt : TÍN

âm on : しん

âm kun :

Những từ hay gặp :

(つうしん): truyền thông, thông tin
(じしん):tự tin
じる(しんじる):tin tưởng

145. : âm hán việt : LỊCH

âm on : れき

âm kun :

Những từ hay gặp :

(ちゃくしんりれき):lịch sự cuộc gọi
(れきし):lịch sử
(りれきしょ):bản lí lịch

146. : âm hán việt : TƯƠNG

âm on :

âm kun : はこ

Những từ hay gặp :

(じゅしんばこ):hòm thư đến
ゴミ(ごみばこ):thùng rác
(そうしんばこ):hòm thư đi

147. : âm hán việt : QUY

âm on : き

âm kun :

Những từ hay gặp :

(しんき):mới mẻ, mới lạ
(きてい):qui ước, qui định

148. : âm hán việt : BiẾN

âm on : へん

âm kun : か

Những từ hay gặp :

(へんかん):sự hoán chuyển
わる(かわる):thay, thay đổi
な(たいへんな):vất vả, khổ sở
える(かえる) đổi

149. : âm hán việt : TUYỂN

âm on : せん

âm kun : えら

Những từ hay gặp :

択(せんたく):tuyển lựa
 (せんこう):tham khảo
(せんしゅ):tuyển thủ
ぶ(えらぶ):lựa chọn

150. : âm hán việt : QUYẾT

âm on : けつ

âm kun : き

Những từ hay gặp :

(けってい):quyết định
める(きめる):quyết, quyết định
まる(きまる): được quyết định

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 15 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :