Kanji N2 bài 2 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 2 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 2 - Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 2 – Luyện thi tiếng Nhật N2. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N2 tiếp theo.

11. : âm hán việt : TRÚ

âm on : ちゅう

âm kun :

Những từ hay gặp :

 (ちゅうしゃじょう): bãi đỗ xe
 (ちゅうしゃ): đỗ xe”

12. : âm hán việt : XÁ, XẢ

âm on : しゃ

âm kun : す

Những từ hay gặp :

(ししゃごにゅう): làm tròn số
てる(すてる): vứt bỏ, ném đi”

13. : âm hán việt : DU

âm on : ゆう

âm kun : あそ

Những từ hay gặp :

 (ゆうえい): sự bơi lội
ぶ (あそぶ): chơi”

14. : âm hán việt : VỊNH

âm on : えい

âm kun : およ

Những từ hay gặp :

 (すいえい): sự bơi lội
ぐ(およぐ): bơi”

15. : âm hán việt : KHIẾT

âm on : きつ

âm kun :

Những từ hay gặp :

 (きっさてん): quán cà phê
 (きつえんじょう): khu vực hút thuốc”

16. : âm hán việt : PHI

âm on : ひ

âm kun :

Những từ hay gặp :

に (ひじょうに): đặc biệt
 (ひじょうぐち): cửa thoát hiểm”

17. : âm hán việt : NHA, NGỰ, NGỮ

âm on : ご

âm kun : おん、お

Những từ hay gặp :

 (ご)~: cách nói lịch sự trước danh từ
 (おんちゅう): kính thưa
い (おてあらい): nhà vệ sinh ( cách nói lịch sự)”

18. : âm hán việt :THƯỜNG

âm on : じょう

âm kun : つね

Những từ hay gặp :

(にちじょう): ngày thường
に(つねに): thường thường
識 (じょうせき): kiến thức thông thường”

19. : âm hán việt : THỤ

âm on : じゅ

âm kun : う

Những từ hay gặp :

 (じゅけん): dự thi
ける (うける): nhận

20. : âm hán việt : PHÓ

âm on : ふ

âm kun : つ

Những từ hay gặp :

(ふきん):gần kề
(うけつけ): sự tiếp thu, quầy tiếp tân
き(つき): với
~(ひつき): sự ghi ngày tháng”

 Tự học online hi vọng chuyên muc này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N2

Mời các bạn xem các bài khác trong chuyên mục Kanji N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :