Kanji N2 bài 20 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 20 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 20 - Luyện thi tiếng Nhật N2

191. : âm hán việt : ĐƯƠNG

âm on : とう

âm kun : あ

Những từ hay gặp :

当日(とうじつ):ngày hôm đó, ngày được nhắc tới
(とう)~
弁当(べんとう):cơm hộp
当たる(あたる):trúng, đúng ( trả lời)

192. : âm hán việt : ĐÍNH

âm on : ちょう

âm kun : いただ

Những từ hay gặp :

頂点(ちょうてん):đỉnh điểm
(いただく):nhận, xin nhận
頂上(ちょうじょう):đỉnh

193. : âm hán việt : THƯƠNG

âm on : しょう

âm kun :

Những từ hay gặp :

商品(しょうひん):hàng hóa
商業(しょうぎょう):thương nghiệp
商店(しょうてん):cửa hiệu, cửa hàng buôn bán
商売(しょうばい):thương mại, buôn bán

194. : âm hán việt : CÁ

âm on : こ

âm kun :

Những từ hay gặp :

(こ):đơn vị đếm các vật nhỏ, tròn
個々(ここ):từng, một
個人(こじん):cá nhân
個別(こべつ):cá biệt

195. : âm hán việt : TƯƠNG

âm on : そう、しょう

âm kun : あい

Những từ hay gặp :

~相当 (そうとう):tương đương
外相 (がいしょう):bề ngoài
相手(あいて):đối thủ, đối phương
首相(しゅしょう):thủ tướng
相変わらず(あいかわらず):như bình thường, như mọi khi
相撲(すもう):vật sumo

196. : âm hán việt : GIAO

âm on : こう

âm kun :

Những từ hay gặp :

交換-(こうかん);trao đổi, giao hoán
交際(こうさい):mối quan hệ, giao du
交通機関(こうつうきかん):cơ quan giao thông
交流(こうりゅう):giao lưu

197. : âm hán việt : HiỆU

âm on : こう

âm kun : き

Những từ hay gặp :

有効な(ゆうこうな):hữu hiệu
効く(きく):có tác dụng, có hiệu quả
効果(こうか):hiệu quả
効き目(ききめ):có hiệu quả

198. : âm hán việt : HẠN

âm on : げん

âm kun : かぎ

Những từ hay gặp :

期限(きげん):kì hạn
限界(げんかい):phạm vi, mức, giớ hạn
限度額(げんどがく):số tiền giới hạn
~限り(かぎり):trong phạm vi

199. : âm hán việt : TOÀN

âm on : ぜん

âm kun : まった、すべ

Những từ hay gặp :

全国(ぜんこく):cả nước
完全な(かんぜんな):toàn diện, toàn bộ
全く(まったく):hoàn toàn
全て(すべて):tất cả

200. : âm hán việt : CỘNG

âm on : きょう

âm kun : とも

Những từ hay gặp :

共通(きょうつう):cộng đồng,phổ thông
共に(ともに):cùng với, cùng nhau

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 20 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
error: Content is protected !!