Kanji N2 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 4 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N2Kanji N2 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N2. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N2 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N2 :

21.      :     âm hán việt : ÁN

âm on : あん

âm kun :

Những từ hay gặp :

(あんない):hướng dẫn
(あん): phương án”

22.      :     âm hán việt : NỘI

âm on : ない

âm kun : うち

Những từ hay gặp :

(いない) :trong phạm vi
(しゃない) :trong công ty
(うち): trong”

23.      :     âm hán việt : NGHỊ

âm on : ぎ

âm kun :

Những từ hay gặp :

(かいぎしつ): phòng họp
論(ぎろん): nghị luận
な (ふしぎ):không bình thường, kì lạ
 (ぎいん) nghị sỹ”

24.      :     âm hán việt : HÓA

âm on : か、け

âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぶんか): văn hóa
(~か) hóa
(かがく): hóa học
(けしょうしつ): phòng trang điểm”

25.      :     âm hán việt : GIAI

âm on : かい

âm kun :

Những từ hay gặp :

 (かいだん): cầu thang
(だんかい):giai đoạn
(かい):tầng ~”

26.      :     âm hán việt : ĐOẠN

âm on : だん

âm kun :

Những từ hay gặp :

(だん): đoạn
と(だん): thậm chí hơn
(しゅだん):thủ đoạn, phương cách
(いしだん): cầu thang đá”

27.      :     âm hán việt : DOANH

âm on : えい

âm kun :

Những từ hay gặp :

(えいぎょう): doanh nghiệp, kinh doanh.

(けいえい): kinh doanh
(うんえい): sự quản lí”

28.      :     âm hán việt : PHÓNG

âm on : ほう

âm kun : はな

Những từ hay gặp :

(ほうそう): sự phát thanh
(かいほうきんし)- (かいほう): mở
す(はなす): buông tay, thả tay”

29.      :     âm hán việt : ÁP

âm on :

âm kun : お

Những từ hay gặp :

す(おす) :ấn, ép
さえる(おさえる):giữ
れ(おしいれ): tủ tường”

30.      :     âm hán việt : CHUẨN

âm on : じゅん

âm kun :

Những từ hay gặp :

(じゅんび): chuẩn bị
(じゅんきゅう):tàu tốc hành thường
(すいじゅん): mực nước
 (じゅんけっしょう): trận bán kết”

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 4 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

 

Câu hỏi - góp ý :