Tổng hợp Kanji N5 – luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 5- luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 5- luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 5- luyện thi tiếng Nhật N5 Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N5 bài 5 :

41. 七     :     âm hán việt : Thất

âm on : しち

âm kun : なな/ なな-つ  / たな~  /  なの~

Những từ hay gặp :

七 (なな)            : 7, số 7

七つ (ななつ) : 7 cái

七日 (なのか)   : ngày mồng 7
42. 山     :     âm hán việt : Sơn

Cách ghi nhớ : ba gạch đứng tượng trưng cho 3 ngọn núi, 1 ngọn ở giữa cao nhất, vươn lên cao, 2 ngọn ở 2 bên bằng nhau và thấp hơn ngọn thứ 1.

âm on : さんざん

âm kun : やま

Những từ hay gặp :

山 (やま)        : núi

火山 (かざん) :       núi lửa
43. 話     :     âm hán việt : Thoại

âm on : わ

âm kun : はな-すはな-し

Những từ hay gặp :

話 (はなし)       :  câu chuyện

会話 (かいわ)      :         hội thoại

話す (はなす)   :  nói chuyện

電話 (でんわ)   :  điện thoại


44. 女     :     âm hán việt : Nữ

âm on : じょ/ にょ  にょう.

âm kun : おんな

Những từ hay gặp :

女性 (じょせい)         : con gái, nữ giới

女の子 (おんなのこ) :     cháu gái
45. 北     :     âm hán việt : Bắc

âm on : ほく

âm kun : きた

Những từ hay gặp :

北 (きた) : phía bắc
46. 午     :     âm hán việt : Ngọ

âm on : ご

âm kun : うま

Những từ hay gặp :

午後 (ごご)     : buổi chiều

午前 (ごぜん) : buổi sáng


47. 百     :     âm hán việt : Bách

âm on : ひゃく  / びゃく

âm kun :

Những từ hay gặp :

八百屋 (やおや)                       : cửa hàng rau quả

何百万円 (なんびゃくまんえん) : bao nhiêu vạn yên?
48. 書     :     âm hán việt : Thư

âm on : しょ

âm kun : か-く

Những từ hay gặp :

書く (かく)                   : viết

教科書 (きょうかしょ) : sách giáo khoa
49. 先     :     âm hán việt : Tiên

âm on : せん

âm kun : さき

Những từ hay gặp :

先に (さきに)      :   đằng trước, trước

先生 (せんせい) : thầy cô giáo

先日 (せんじつ) :    ngày hôm trước


50. 名     :     âm hán việt : Danh

âm on : めい / みょう

âm kun : な

Những từ hay gặp :

名前 (なまえ)     :      tên

有名 (ゆうめい) : nổi tiếng

Trên đây là 10 chữ Kanji Kanji N5 bài 5- luyện thi tiếng Nhật N5.

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau (dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :