Tổng hợp Kanji N5 – luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 6 – luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 6 - luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 6 – luyện thi tiếng Nhật N5. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N5 bài 6

51. 川     :     âm hán việt : Xuyên

âm on : せん, か

âm kun : かわ

Những từ hay gặp :

川 (かわ)               :      con sông, dòng sông. Chữ này là hình tượng hoá của 3 dòng sông chảy song song

川口 (かわぐち) : cửa sông
52. 千     :     âm hán việt : Thiên

âm on : せん, ち

âm kun :

Những từ hay gặp :

千円札 (せんえんさつ) :    tờ 1 ngàn yên

千年 (せんねん)          : 1000 năm
53. 水     :     âm hán việt : Thủy

âm on : すい

âm kun : みず

Những từ hay gặp :

水 (みず)           : nước

海水 (かいすい) : nước biển


54. 半     :     âm hán việt : Bán

Cách ghi nhớ : lấy con dao chặt thẳng đứng xuống 3 miếng ván đặt chồng lên nhau, miếng ván trên cùng bị đứt làm đôi.

âm on : はん

âm kun : なか-ば

Những từ hay gặp :

半分 (はんぶん)       : 1 nửa

一時半 (いちじはん) : 1 giờ rưỡi
55. 男     :     âm hán việt : Nam

Cách ghi nhớ : chứ trên là chữ điền – ruộng nương, chữ dưới là chữ Lực – sức khoẻ. Người có sức lực, gánh vác chuyện đồng áng là đàn ông trong gia định.

âm on : さんなん

âm kun : おとこ

Những từ hay gặp :

男の子 (おとこのこ)  : cháu trai

男性 (だんせい)        :        nam giới

長男 (ちょうなん)       :    trưởng nam
56. 西     :     âm hán việt : Tây

âm on : せいさい

âm kun : にし

Những từ hay gặp :

西 (にし)             : phía tây

西南 (せいなn) : tây nam


57. 電     :     âm hán việt : Điện

âm on : でん

âm kun :

Những từ hay gặp :

電子 (でんし)     : điện tử

電話 (でんわ)    : điện thoại

停電 (ていでん) :     mất điện
58. 校     :     âm hán việt : Hiệu

âm on : こうきょ

âm kun :

Những từ hay gặp :

学校 (がっこう)  : trường học

校長 (こうちょう) : hiệu trưởng
59. 語     :     âm hán việt : Ngôn

âm on : ご

âm kun : かた-るかた-らう

Những từ hay gặp :

日本語 (にほんご)  : tiếng Nhật

外国語 (がいこくご) : tiếng nước ngoài


60. 土     :     âm hán việt : Địa

âm on : ど

âm kun : つち

Những từ hay gặp :

土 (つち)                : đất

お土産 (おみやげ) : quà, quà tặng

Trên đây là 10 chữ Kanji N5 bài 6 – luyện thi tiếng Nhật N5.

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau (dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :