Tổng hợp Kanji N5 – luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 7 – luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 7 - luyện thi tiếng Nhật N5

Kanji N5 bài 7 – luyện thi tiếng Nhật N5. Mời các bạn học tiếp 10 chữ Kanji N5 bài 7 :

61. 木     :     âm hán việt : Mộc

âm on : もくぼく

âm kun : き

Những từ hay gặp :

木 (き)               :       cây

木材 (もくざい) : vật liệu gỗ
62. 聞     :     âm hán việt : Văn

âm on : ぶんもん

âm kun : き-くき-こえる

Những từ hay gặp :

新聞 (しんぶん) :   báo

聞き取り :ききとり :  nghe hiểu

聞く (きく)                  : nghe (chủ động, lắng nghe điều gì đó)

聞こえる (きこえる) :  nghe thấy (1 cách bị động, bị âm thanh đập vào tai)
63. 食     :     âm hán việt : Thực

âm on : しょく

âm kun : く-う
く-らう
た-べる

Những từ hay gặp :

食べる (たべる)       :     ăn

外食 (がいしょく)   : ăn ngoài (đi ăn tiệm)


64. 車     :     âm hán việt : Xa

âm on : しゃ

âm kun : くるま

Những từ hay gặp :

汽車 (きしゃ) : tàu hoả, tàu lửa, hoả xa

車 (くるま)      : ô tô
65. 何     :     âm hán việt : Hà

âm on : か

âm kun : なになん ~

Những từ hay gặp :

何 (なに)                      : cái gì

何か (なんか/なにか) :       cái gì đó
66. 南     :     âm hán việt : Nam

âm on : なん

âm kun : みなみ

Những từ hay gặp :

南 (みなみ)       : phía nam, hướng nam

南北 (なんぼく) : nam bắc (phía nam và phía bắc)

南西 (なんせい) : nam tây (phía tây nam)


67. 万     :     âm hán việt : Vạn

âm on : まんばん

âm kun :

Những từ hay gặp :

一万 (いちまん) : 1 vạn, 10 ngàn

万ざい(ばんざい) : vạn tuế (tung hô), muôn năm
68. 毎     :     âm hán việt : Mỗi

âm on : まい

âm kun : ごと

Những từ hay gặp :

毎日 (まいにち) :    mỗi ngày , hàng ngày

毎週 (まいしゅう) :  hàng tuần, mỗi tuần

毎月 (まいつき) :    hàng tháng, mỗi tháng

毎年 (まいとし) : hàng năm, mỗi năm
69. 白     :     âm hán việt : Bạch

âm on : はくびゃく

âm kun : しろ-いしら~

Những từ hay gặp :

白い (しろい)      : trắng (tính từ)

白金 (はっきん) : bạch kim


70. 天     :     âm hán việt : Thiên

âm on : てん

âm kun :

Những từ hay gặp :

天気 (てんき) :  thời tiết

Trên đây là 10 chữ Kanji N5 bài 7 – luyện thi tiếng Nhật N5.

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau (dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :