Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Trang: 1 2 3

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tháng 2

Tuần 1

Thứ 2

Từ vựng ngày 37

Kanji ngày 13

Nghe N3 ngày 13

Test N3 57  –  Test N3 58  –  Test N3 59

 Thứ 3

Từ vựng ngày 38

Ngữ Pháp ngày 9

Đọc N3 25  –  Đọc N3 26

Test N3 60  –  Test N3 61  –  Test ngữ pháp ngày 9

Thứ 4

Từ vựng ngày 39

Kanji ngày 14

Nghe N3 ngày 14

Từ vựng ngày 40

Test N3 62  –  Test N3 63  –  Test N3 64

Thứ 5

Từ vựng ngày 41

Kanji ngày 15

Đọc N3 27  –  Đọc N3 28

Test N3 65   –  Test N3 66  –  Test N3 67

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 10

Từ vựng ngày 42

Nghe N3 ngày 15

Từ vựng ngày 43

Test N3 68  –  Test N3 69   –  Test ngữ pháp ngày 10

Thứ 7

Từ vựng ngày 44

Từ vựng ngày 45

Đọc N3 29  –  Đọc N3 30

Test N3 70   –  Test N3 71  –  Test N3 72

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ


Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tuần 2

Thứ 2

Từ vựng ngày 46

Kanji ngày 16

Luyện nghe

Test N3 73   –  Test N3 74   –  Test N3 75

 Thứ 3

Từ vựng ngày 47

Ngữ Pháp ngày 11

Đọc N3 31  –  Đọc N3 32  –  Đọc N3 33

Test N3 76   –  Test N3 77  –  Test ngữ pháp 11

Thứ 4

Từ vựng ngày 48

Kanji ngày 17

Luyện nghe

Từ vựng ngày 49

Thứ 5

Từ vựng ngày 50

Kanji ngày 18

Đọc N3 34  –  Đọc N3 35  –  Đọc N3 36

Test N3 78  –  Test N3 79  –  Test N3 80

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 12

Từ vựng ngày 51

Luyện nghe

Từ vựng ngày 52

Test N3 81  –  Test N3 82  –  Test ngữ pháp 12

Thứ 7

Từ vựng ngày 53

Từ vựng ngày 54

Đọc N3 37  –  Đọc N3 38  –  Đọc N3 39

Test N3 83  –  Test N3 84  –  Test N3 85

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ


Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tuần 3

Thứ 2

Từ vựng ngày 55

Kanji ngày 19

Luyện nghe

Test N3 86  –  Test N3 87  –  Test N3 88

 Thứ 3

Từ vựng ngày 56

Ngữ Pháp ngày 13

Đọc N3 40  –  Đọc N3 41  –  Đọc N3 42

Test N3 89  –  Test N3 90  –  Test ngữ pháp 13

Thứ 4

Từ vựng ngày 57

Kanji ngày 20

Luyện nghe

Từ vựng ngày 58

Thứ 5

Từ vựng ngày 59

Kanji ngày 21

Đọc N3 43  –  Đọc N3 44  –  Đọc N3 45

Test N3 91  –   Test N3 92  –  Test N3 93

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 14

Từ vựng ngày 60

Luyện nghe

Từ vựng ngày 61

Thứ 7

Từ vựng ngày 62

Từ vựng ngày 63

Đọc N3 46  –  Đọc N3 47  –  Đọc N3 48

Test N3 94   –  Test N3 95   –  Test N3 96

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ


Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tuần 4

Thứ 2

Từ vựng ngày 64

Kanji ngày 22

Luyện nghe

Test N3 97

 Thứ 3

Từ vựng ngày 65

Ngữ Pháp ngày 15

Đọc N3 49  –  Đọc N3 50  –  Đọc N5 51

Thứ 4

Từ vựng ngày 66

Kanji ngày 23

Luyện nghe

Từ vựng ngày 67

Thứ 5

Từ vựng ngày 68

Kanji ngày 25

Đọc N3 52  – Đọc N3 53  –  Đọc N3 54

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 16

Từ vựng ngày 69

Luyện nghe

Từ vựng ngày 70

Thứ 7

Từ vựng ngày 71

Từ vựng ngày 72

Đọc N3 55  –  Đọc N3 56  –  Đọc N3 57

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ

Các tháng tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau

Trang: 1 2 3

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng
5 (100%) 1 vote[s]

4 thoughts on “Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Câu hỏi - góp ý :