Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Trang: 1 2 3

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tháng 3

Tuần 1

Thứ 2

Từ vựng ngày 73

Kanji ngày 26

Luyện nghe

 Thứ 3

Từ vựng ngày 74

Ngữ Pháp ngày 17

Đọc N3 58  –  Đọc N3 59  –  Đọc N3 60

Thứ 4

Từ vựng ngày 75

Kanji ngày 27

Luyện nghe

Từ vựng ngày 76

Thứ 5

Từ vựng ngày 77

Kanji ngày 28

Đọc N3 61  –  Đọc N3 62  –  Đọc N3 63

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 18

Từ vựng ngày 78

Luyện nghe

Từ vựng ngày 79

Thứ 7

Từ vựng ngày 80

Từ vựng ngày 81

Đọc N3 64  –  Đọc N3 65  –  Đọc N3 66

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ


Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tuần 2

Thứ 2

Từ vựng ngày 82

Ngữ Pháp ngày 19

Luyện nghe

Test

 Thứ 3

Từ vựng ngày 83

Ngữ Pháp ngày 20

Đọc N3 67  –  Đọc N3 68  –  Đọc N3 69

Thứ 4

Từ vựng ngày 84

Ngữ Pháp ngày 21

Luyện nghe

Từ vựng ngày 85

Thứ 5

Từ vựng ngày 86

Ngữ Pháp ngày 22

Đọc N3 70  – Luyện đọc bài dài

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 23

Từ vựng ngày 87

Luyện nghe

Từ vựng ngày 88

Thứ 7

Từ vựng ngày 89

Từ vựng ngày 90

Luyện đọc 2 bài dài

Ngữ Pháp ngày 24

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ


Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tuần 3

Thứ 2

Từ vựng ngày 91

Ngữ Pháp ngày 25

Luyện nghe

 Thứ 3

Từ vựng ngày 92

Ngữ Pháp ngày 26

Luyện đọc 2 bài dài

Thứ 4

Từ vựng ngày 93

Ngữ Pháp ngày 27

Luyện nghe

Từ vựng ngày 94

Thứ 5

Từ vựng ngày 95

Ngữ Pháp ngày 28

Luyện đọc 2 bài dài

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 29

Từ vựng ngày 96

Luyện nghe

Từ vựng ngày 97

Thứ 7

Từ vựng ngày 98

Từ vựng ngày 99

Luyện đọc 2 bài dài

Ngữ Pháp ngày 30

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ


Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tuần 4

Thứ 2

Ngữ Pháp ngày 31

Từ vựng ngày 100

Ngữ Pháp ngày 33

 Thứ 3

Từ vựng ngày 101

Ngữ Pháp ngày 32

Luyện đọc 2 bài dài

Thứ 4

Từ vựng ngày 102

Ngữ Pháp ngày 35

Luyện nghe

Từ vựng ngày 103

Thứ 5

Từ vựng ngày 104

Ngữ Pháp ngày 34

Luyện đọc 2 bài dài

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 36

Từ vựng ngày 105

Luyện nghe

Từ vựng ngày 106

Thứ 7

Từ vựng ngày 107

Từ vựng ngày 108

Luyện đọc 2 bài dài

Chủ Nhật

Từ vựng ngày 109

Ôn luyện tuần

Nghỉ

Trên đây là nội dung kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng. Tự học tiếng Nhật online hi vọng các bạn có thể sử dụng kế hoạch này một cách hiệu quả !

Chúc các bạn ôn luyện đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới 😉

Trang: 1 2 3

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng
5 (100%) 1 vote[s]

4 thoughts on “Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Câu hỏi - góp ý :