You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

khó khăn, khổ sở, không tốt, xấu, trên và dưới tiếng Nhật là gì ?

khó khăn, khổ sở, không tốt, xấu, trên và dưới tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

khó khăn, khổ sở, không tốt, xấu, trên và dưới tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
khó khăn, khổ sở, không tốt, xấu, trên và dưới tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : khó khăn, khổ sở không tốt, xấu trên và dưới

khó khăn, khổ sở

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : つらい
Ví dụ :
Công việc này khắc khổ
このいです。

không tốt, xấu

Nghĩa tiếng Nhật () : まずい
Cách đọc : まずい
Ví dụ :
Nếu trong ngày hôm nay không trả lời thì sẽ không tốt
しなければまずい。

trên và dưới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じょうげ
Ví dụ :
Bộ đồ này tôi đã mua theo bộ trên và dưới
このセットでいました。

Trên đây là nội dung bài viết : khó khăn, khổ sở, không tốt, xấu, trên và dưới tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: