You dont have javascript enabled! Please enable it!

khoa, phòng ban, cao học, học viện, nhà bếp tiếng Nhật là gì ?

khoa, phòng ban, cao học, học viện, nhà bếp tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

khoa, phòng ban, cao học, học viện, nhà bếp tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
khoa, phòng ban, cao học, học viện, nhà bếp tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : khoa, phòng ban cao học, học viện nhà bếp

khoa, phòng ban

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : か ka
Ví dụ :
Từ bây giờ là có cuộc họp của khoa
から課のミーティングがある。

cao học, học viện

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : だいがくいん daigakuin
Ví dụ :
Ay ấy đã tiếp tục học lên cao học
みました。

nhà bếp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : だいどころ daidokoro
Ví dụ :
Mẹ ở trong bếp
さんはにいます。

Trên đây là nội dung bài viết : khoa, phòng ban, cao học, học viện, nhà bếp tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: