You dont have javascript enabled! Please enable it!

không bao giờ, một tay, nhà trẻ tiếng Nhật là gì ?

không bao giờ, một tay, nhà trẻ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

không bao giờ, một tay, nhà trẻ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
không bao giờ, một tay, nhà trẻ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : không bao giờ một tay nhà trẻ

không bao giờ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : にどと
Ví dụ :
Tôi sẽ không bao giờ tới đây
もうここにはません。

một tay

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かたて
Ví dụ :
Lái xe 1 tay là nguy hiểm đó
ないよ。

nhà trẻ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ほいくえん
Ví dụ :
Tôi đi dón con gái ở vườn trẻ
に迎えにきます。

Trên đây là nội dung bài viết : không bao giờ, một tay, nhà trẻ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: