không tự nhiên, tối hôm trước (văn viết), cơ quan hành chính thành phố tiếng Nhật là gì ?

không tự nhiên, tối hôm trước (văn viết), cơ quan hành chính thành phố tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

không tự nhiên, tối hôm trước (văn viết), cơ quan hành chính thành phố tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
không tự nhiên, tối hôm trước (văn viết), cơ quan hành chính thành phố tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : không tự nhiên tối hôm trước (văn viết) cơ quan hành chính thành phố

không tự nhiên

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 不自然
Cách đọc : ふしぜん
Ví dụ :
Anh ấy có chỗ nào đó không tự nhiên
彼の態度はどこか不自然だったな。

tối hôm trước (văn viết)

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 昨晩
Cách đọc : さくばん
Ví dụ :
Tuyết của đêm qua vẫn còn xót lại trên sân
昨晩の雪がまだ庭に残っている。

cơ quan hành chính thành phố

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 市役所
Cách đọc : しやくしょ
Ví dụ :
Tôi đã tới nhận giấy tờ từ cơ quan hành chính thành phố
市役所で書類をもらってきたの。

Trên đây là nội dung bài viết : không tự nhiên, tối hôm trước (văn viết), cơ quan hành chính thành phố tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: