You dont have javascript enabled! Please enable it!

kinh khủng, người nước ngoài, con bò tiếng Nhật là gì ?

kinh khủng, người nước ngoài, con bò tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

kinh khủng, người nước ngoài, con bò tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
kinh khủng, người nước ngoài, con bò tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : kinh khủng người nước ngoài con bò

kinh khủng

Nghĩa tiếng Nhật () : ろしい
Cách đọc : おそろしい osoroshii
Ví dụ :
Đêm qua tôi mơ thấy 1 giấc mơ rất khủng khiếp
ろしいた。

người nước ngoài

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : がいじん gaijin
Ví dụ :
Trong thành phố này không có người nước ngoài
このにはない。

con bò

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : うし ushi
Ví dụ :
Con bò đang ăn cỏ
が草をべています。

Trên đây là nội dung bài viết : kinh khủng, người nước ngoài, con bò tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: