You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

lạc đường, thăm quan, thông báo tiếng Nhật là gì ?

lạc đường, thăm quan, thông báo tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lạc đường, thăm quan, thông báo tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
lạc đường, thăm quan, thông báo tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lạc đường thăm quan thông báo

lạc đường

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まよう mayou
Ví dụ :
Tôi đã bị lạc đường
いました。

thăm quan

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けんぶつ kenbutsu
Ví dụ :
Mọi người đã đi thăm Tokyo
をした。

thông báo

Nghĩa tiếng Nhật () : らせる
Cách đọc : しらせる shiraseru
Ví dụ :
Tôi đã thông báo cho mọi người về ngày họp
みんなににちをらせた。

Trên đây là nội dung bài viết : lạc đường, thăm quan, thông báo tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: