You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

làm cho giảm, ẩn nấp, bảo tàng mỹ thuật tiếng Nhật là gì ?

làm cho giảm, ẩn nấp, bảo tàng mỹ thuật tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

làm cho giảm, ẩn nấp, bảo tàng mỹ thuật tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
làm cho giảm, ẩn nấp, bảo tàng mỹ thuật tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : làm cho giảm ẩn nấp bảo tàng mỹ thuật

làm cho giảm

Nghĩa tiếng Nhật () : らす
Cách đọc : へらす herasu
Ví dụ :
Gần đây, tôi đang giảm việc ăn uống
らしています。

ẩn nấp

Nghĩa tiếng Nhật () : 隠れる
Cách đọc : かくれる kakureru
Ví dụ :
Mặt trời đã nấp phía sau những đám mây
陽が雲に隠れた。

bảo tàng mỹ thuật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : びじゅつかん bijutsukan
Ví dụ :
Hôm qua tôi đã đi tới bảo tàng mỹ thuật
きました。

Trên đây là nội dung bài viết : làm cho giảm, ẩn nấp, bảo tàng mỹ thuật tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: