làm tổn thương, nhìn xuống, vé bán trước tiếng Nhật là gì ?

làm tổn thương, nhìn xuống, vé bán trước tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

làm tổn thương, nhìn xuống, vé bán trước tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
làm tổn thương, nhìn xuống, vé bán trước tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : làm tổn thương nhìn xuống vé bán trước

làm tổn thương

Nghĩa tiếng Nhật () : ける
Cách đọc : きずつける
Ví dụ :
Tôi không có ý định làm tổn thương anh
あなたを傷けるつもりはありませんでした。

nhìn xuống

Nghĩa tiếng Nhật () : うつむく
Cách đọc : うつむく
Ví dụ :
Anh ấy đang nhìn xuống, suy nhỉ gì đó thì phải nhỉ
はうつむいてかをえているね。

vé bán trước

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まえうりけん
Ví dụ :
Tôi đã mua được vé bán trước cho buổi hoà nhạc
コンサートのれたんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : làm tổn thương, nhìn xuống, vé bán trước tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :