You dont have javascript enabled! Please enable it!

lần này, làm mất, cuối cùng tiếng Nhật là gì ?

lần này, làm mất, cuối cùng tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

lần này, làm mất, cuối cùng tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
lần này, làm mất, cuối cùng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lần này làm mất cuối cùng

lần này

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : こんど kondo
Ví dụ :
Lần này bạn muốn đi đâu?
はどこにきたいですか。

làm mất

Nghĩa tiếng Nhật : くす
Cách đọc : なくす nakusu
Ví dụ :
Hôm nay tôi đã mất chìa khóa
、鍵をくしました。

cuối cùng

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : さいご saigo
Ví dụ :
Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè
だ。

Trên đây là nội dung bài viết : lần này, làm mất, cuối cùng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: