You dont have javascript enabled! Please enable it!

lẫn nhau, đăng ký, thu được, thu hoạch tiếng Nhật là gì ?

lẫn nhau, đăng ký, thu được, thu hoạch tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lẫn nhau, đăng ký, thu được, thu hoạch tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
lẫn nhau, đăng ký, thu được, thu hoạch tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lẫn nhau đăng ký thu được, thu hoạch

lẫn nhau

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おたがい
Ví dụ :
Việc tin tưởng lẫn nhau là rất quan trọng
いをすることがです。

đăng ký

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しんせい
Ví dụ :
Giờ tôi đi đăng ký passport
これからパスポートの請にきます。

thu được, thu hoạch

Nghĩa tiếng Nhật () : れる
Cách đọc : とれる
Ví dụ :
Món cà này vừa được thu hoạch từ ngoài ruộng về
このナスはれたばかりです。

Trên đây là nội dung bài viết : lẫn nhau, đăng ký, thu được, thu hoạch tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: