You dont have javascript enabled! Please enable it!

lâu không gặp, tiện lợi, phiền hà tiếng Nhật là gì ?

lâu không gặp, tiện lợi, phiền hà tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lâu không gặp, tiện lợi, phiền hà tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
lâu không gặp, tiện lợi, phiền hà tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lâu không gặp tiện lợi phiền hà

lâu không gặp

Nghĩa tiếng Nhật () : しぶり
Cách đọc : ひさしぶり hisashiburi
Ví dụ :
Mai tôi sẽ gặp bạn mà lâu không gặp
しぶりにいます。

tiện lợi

Nghĩa tiếng Nhật () : 便
Cách đọc : べんり benri
Ví dụ :
Internet rất tiện
Ô tô là thiết bị tiện lợi
インターネットはとても便です。
便です。

phiền hà

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : めいわく meiwaku
Ví dụ :
Không được gây phiền toái cho người khác
惑をかけてはいけません。

Trên đây là nội dung bài viết : lâu không gặp, tiện lợi, phiền hà tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: