Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 4

31. 速

Âm Hán – Việt : Tốc

Âm on : そく

Âm kun : はや-い

Những từ hay gặp :

高速道路(こうそくどうろ):đường cao tốc
速度(そくど):tốc độ
速い(はやい):nhanh
速達(そくたつ):chuyển phát nhanh

32. 過

Âm Hán – Việt : Quá

Âm on : か

Âm kun : す-ぎる

Những từ hay gặp :

通過(つうか):đi qua
過去(かこ):quá khứ
過ぎる(すぎる):quá

33. 鉄

Âm Hán – Việt : Thiết

Âm on : てつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

地下鉄(ちかてつ):đường sắt ngầm
鉄道(てつどう):đường sắt
鉄(てつ):sắt

34. 指

Âm Hán – Việt : Chỉ

Âm on : し

Âm kun : ゆび

Những từ hay gặp :

指定(してい):chỉ định
指定席(していせき):chỗ được chỉ định
指(ゆび):ngón tay
指輪(ゆびわ):nhẫn

35. 定

Âm Hán – Việt : Định

Âm on : てい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

定休日(ていきゅうび):ngày nghỉ định kỳ
安定(あんてい):ổn định

36. 席

Âm Hán – Việt : Tịch

Âm on : せき

Âm kun :

Những từ hay gặp :

席(せき):chỗ
出席(しゅっせき):tham dự
欠席(けっせき):vắng mặt

37. 由

Âm Hán – Việt : Do

Âm on : ゆう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

自由(じゆう):tự do
自由席(じゆうせき):chỗ ngồi không chỉ định trước
理由(りゆう):lý do

38. 番

Âm Hán – Việt : Phiên

Âm on : ばん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

番号(ばんごう):số
~番(ばん):số ~
~番線(ばんせん~):tuyến đướng số ~

39. 窓

Âm Hán – Việt : Song

Âm on :

Âm kun : まど

Những từ hay gặp :

窓(まど):cửa sổ
窓口(まどぐち):cửa sổ

40. 側

Âm Hán – Việt : Trắc

Âm on :

Âm kun : かわ

Những từ hay gặp :

両側(りょうがわ):hai phía
窓側(まどがわ):phía cửa sổ
右側(みぎがわ):bên phải

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :