Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 5

41. 路

Âm Hán – Việt : Lộ

Âm on : ろ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

通路(つうろ):lối đi
道路(どうろ):đường đi
線路(せんろ):tuyến đường

42. 停

Âm Hán – Việt : Đình

Âm on : てい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

停車(ていしゃ):dừng xe
バス停(ばすてい):điểm dừng xe bus

43. 整

Âm Hán – Việt : Chỉnh

Âm on : せい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

整理(せいり):chỉnh lý
整理券(せいりけん):vé chờ tới lượt (được phục vụ trong cửa hàng …)

44. 券

Âm Hán – Việt : Khoán

Âm on : けん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

駐車券(ちゅうしゃけん):vé đỗ xe
回数券(かいすうけん):vé theo lượt
乗車券(じょうしゃけん):vé lên xe

45. 現

Âm Hán – Việt : Hiện

Âm on : げん

Âm kun : あらわ-れる

Những từ hay gặp :

現金(げんきん):tiền mặt
表現(ひょうげん):biểu hiện
現れる(あらわれる):thể hiện ra

46. 両

Âm Hán – Việt : Lưỡng

Âm on : りょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

両親(りょうしん):song thân (cha mẹ)
~両(りょう):lưỡng ~
車両(しゃりょう):xe cộ

47. 替

Âm Hán – Việt : Thế

Âm on :

Âm kun : か-える

Những từ hay gặp :

取り替える(とりかえる):thay
両替(りょうがえ):hoán đổi (tiền)
着替える(きがえる):thay đồ (quần áo)

48. 優

Âm Hán – Việt : Ưu

Âm on : ゆう

Âm kun : やさ-しい

Những từ hay gặp :

優先席(ゆうせんせき):ghế ưu tiên
女優(じょゆう):diễn viên nữ
優しい(やさしい):dễ tính, tốt bụng

49. 座

Âm Hán – Việt : Tọa

Âm on : ざ

Âm kun : すわ-る

Những từ hay gặp :

座席(ざせき):chỗ ngồi
正座(せいざ):kiểu ngồi gập gối (ngồi tỳ thẳng lên 2 ống đồng, giống như khi quỳ lễ Phật)
座る(すわる): ngồi

50. 降

Âm Hán – Việt : Giáng, hàng

Âm on : こう

Âm kun : お-りる
ふ-る

Những từ hay gặp :

降車口(こうしゃぐち):cửa xuống
降りる(おりる):xuống (xe)
以降(いこう):từ giới hạn trở xuống
降る(くだる):hạ xuống

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :