Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 5

Chữ hán N3 – Bài 5

41. 路

Âm Hán – Việt : Lộ

Âm on : ろ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(つうろ):lối đi

(どうろ):đường đi

(せんろ):tuyến đường

42. 停

Âm Hán – Việt : Đình

Âm on : てい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ていしゃ):dừng xe

バス(ばすてい):điểm dừng xe bus

43. 整

Âm Hán – Việt : Chỉnh

Âm on : せい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(せいり):chỉnh lý

(せいりけん):vé chờ tới lượt (được phục vụ trong cửa hàng …)

44. 券

Âm Hán – Việt : Khoán

Âm on : けん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ちゅうしゃけん):vé đỗ xe

(かいすうけん):vé theo lượt

(じょうしゃけん):vé lên xe

45. 現

Âm Hán – Việt : Hiện

Âm on : げん

Âm kun : あらわ-れる

Những từ hay gặp :

(げんきん):tiền mặt

(ひょうげん):biểu hiện

れる(あらわれる):thể hiện ra

46. 両

Âm Hán – Việt : Lưỡng

Âm on : りょう

Âm kun :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両, 若, 老
Anh bán cá gánh cá trên 2 vai

Những từ hay gặp :

(りょうしん):song thân (cha mẹ)

(りょう):lưỡng ~

(しゃりょう):xe cộ

47. 替

Âm Hán – Việt : Thế

Âm on :

Âm kun : か-える

Những từ hay gặp :

える(とりかえる):thay

(りょうがえ):hoán đổi (tiền)

える(きがえる):thay đồ (quần áo)

48. 優

Âm Hán – Việt : Ưu

Âm on : ゆう

Âm kun : やさ-しい

Những từ hay gặp :

(ゆうせんせき):ghế ưu tiên

(じょゆう):diễn viên nữ

しい(やさしい):dễ tính, tốt bụng

49. 座

Âm Hán – Việt : Tọa

Âm on : ざ

Âm kun : すわ-る

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 座, 席, 島
Hai ngườiv(人) ngồi trên đất (土)

Những từ hay gặp :

(ざせき):chỗ ngồi

(せいざ):kiểu ngồi gập gối (ngồi tỳ thẳng lên 2 ống đồng, giống như khi quỳ lễ Phật)

る(すわる): ngồi

50. 降

Âm Hán – Việt : Giáng, hàng

Âm on : こう

Âm kun : お-りる
ふ-る

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 降, 直, 危
Tôi xuống ở bến xe bus.

Những từ hay gặp :

(こうしゃぐち):cửa xuống

りる(おりる):xuống (xe)

(いこう):từ giới hạn trở xuống

る(くだる):hạ xuống

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 5. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 6. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :