Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 6

Chữ hán N3 – Bài 6

51. 未

Âm Hán – Việt : Vị

Âm on : み

Âm kun :

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 未
Cái cây này vẫn chưa lớn

Những từ hay gặp :

(みてい):không cố định

(みらい):tương lai gần

(みまん~):chưa đầy

52. 末

Âm Hán – Việt : Mạt

Âm on : まつ

Âm kun :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 末, 宅, 祭
1 cái cây (木) tại lúc cuối đời

Những từ hay gặp :

(しゅうまつ):cuối tuần

(げつまつ):cuối tháng

(ねんまつ):cuối năm

53. 若

Âm Hán – Việt : Nhược

Âm on :

Âm kun : わか-い

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 若, 老, 息
Tôi ngắt những lá non bằng tay phải (左) .

Những từ hay gặp :

い(わかい):trẻ

54. 晩

Âm Hán – Việt : Vãn

Âm on : ばん

Âm kun :

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 晩
Cậu bé nhanh chóng trở về nhà trước khi mặt trời lặn

Những từ hay gặp :

(ばん):tối

(ばんごはん):cơm tối

(こんばん):tối nay

(まいばん):mỗi tối

55. 島

Âm Hán – Việt : Đảo

Âm on : とう

Âm kun : しま

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港
Một con chim (鳥) đậu trên một ngọn núi (山) trên một hòn đảo.

Những từ hay gặp :

(とう): đảo ~

(しま):đảo

(ふくしま):tỉnh Fukushima (phúc đảo)

56. 皿

Âm Hán – Việt : Mãnh

Âm on :

Âm kun : さら

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 皿
Chiếc bánh ngọtđược đặt trên đĩa

Những từ hay gặp :

(さら):đĩa

(はいざら):gạt tàn (thuốc lá)

57. 血

Âm Hán – Việt : Huyết

Âm on : けつ

Âm kun : ち

Những từ hay gặp :

(ち):máu

(しゅっけつ):ra máu

58. 助

Âm Hán – Việt : Trợ

Âm on : じょ

Âm kun : たす-ける

Những từ hay gặp :

(きゅうじょ):cứu trợ

ける(たすける):cứu

59. 準

Âm Hán – Việt : Chuẩn

Âm on : じゅん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(じゅんび):chuẩn bị

60. 備

Âm Hán – Việt : Bị

Âm on : び

Âm kun : そな-える

Những từ hay gặp :

(じゅんび):chuẩn bị

える(そなえる):chuẩn bị sẵn sàng

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 6. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 7. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :