Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 7

Chữ hán N3 – Bài 7

61. 営

Âm Hán – Việt : Doanh

Âm on : えい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(えいぎょう):kinh doanh

62. 閉

Âm Hán – Việt : Bế

Âm on : へい

Âm kun : し-まる、し-める

Cách nhớ : 

mang chìa khóa ra khóa cổng lại

Những từ hay gặp :

(かいへい):đóng mở

まる(しまる):đóng (tự động từ)

める(しめる):đóng (ngoại động từ)

63. 案

Âm Hán – Việt : Án

Âm on : あん

Âm kun :

Cách Nhớ:

Bên cạnh cái cây (), tôi ngồi dự trù kế hoạch.

Những từ hay gặp :

(あんない):hướng dẫn

(あん):phương án

64. 内

Âm Hán – Việt : Nội

Âm on : ない

Âm kun : うち

Cách Nhớ:

Một người () đang ở trong một cái hộp lớn

Những từ hay gặp :

(かない):vợ

(いない):trong phạm vi được giới hạn

(うちがわ):phía trong

(こくない):trong nước

65. 予

Âm Hán – Việt : Dự

Âm on : よ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(よてい):dự định

(よしゅう):học trước

66. 約

Âm Hán – Việt : Ước

Âm on : やく

Âm kun :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 約, 束, 守
Hãy nắm lấy lượng dây (糸) vừa đủ

Những từ hay gặp :

(よやく):đặt trước (vé, hàng)

~(やく~):khoảng

67. 煙

Âm Hán – Việt : Yên

Âm on : えん

Âm kun : けむり

Những từ hay gặp :

(きんえん):cấm hút thuốc

(けむり):khói

68. 当

Âm Hán – Việt : Đương

Âm on : とう

Âm kun : あ – たる

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 当
Một mũi tên trúng vào đích

Những từ hay gặp :

(ほんとう):thực sự

たる(あたる):trúng (số), đập trúng vào (mặt)

~(とう~):~ đó, đương ~

たり(あたりまえ):đương nhiên

(べんとう):cơm hộp

69. 全

Âm Hán – Việt : Toàn

Âm on : ぜん

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 全
Nhà vua sở hữu tất cả những gì có trên núi

Những từ hay gặp :

(あんぜん):an toàn

(ぜんぶ):toàn bộ

(ぜんせき):tất cả các chỗ (vé)

(ぜんぜん):hoàn toàn

70. 客

Âm Hán – Việt : Khách

Âm on : きゃく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きゃく):khách

(おきゃくさま):quý khách

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 7. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 8. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :