Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 7

61. 営

Âm Hán – Việt : Doanh

Âm on : えい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

営業(えいぎょう):kinh doanh

62. 閉

Âm Hán – Việt : Bế

Âm on : へい

Âm kun : し-まる、し-める

Những từ hay gặp :

開閉(かいへい):đóng mở
閉まる(しまる):đóng (tự động từ)
閉める(しめる):đóng (ngoại động từ)

63. 案

Âm Hán – Việt : Án

Âm on : あん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

案内(あんない):hướng dẫn
案(あん):phương án

64. 内

Âm Hán – Việt : Nội

Âm on : ない

Âm kun : うち

Những từ hay gặp :

家内(かない):vợ
以内(いない):trong phạm vi được giới hạn
内側(うちがわ):phía trong
国内(こくない):trong nước

65. 予

Âm Hán – Việt : Dự

Âm on : よ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

予定(よてい):dự định
予習(よしゅう):học trước

66. 約

Âm Hán – Việt : Ước

Âm on : やく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

予約(よやく):đặt trước (vé, hàng)
約~(やく~):khoảng

67. 煙

Âm Hán – Việt : Yên

Âm on : えん

Âm kun : けむり

Những từ hay gặp :

禁煙(きんえん):cấm hút thuốc
煙(けむり):khói

68. 当

Âm Hán – Việt : Đương

Âm on : とう

Âm kun : あ-たる

Những từ hay gặp :

本当(ほんとう):thực sự
当たる(あたる):trúng (số), đập trúng vào (mặt)
当~(とう~):~ đó
当たり前(あたりまえ):đương nhiên
弁当(べんとう):cơm hộp

69. 全

Âm Hán – Việt : Toàn

Âm on : ぜん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

安全(あんぜん):an toàn
全部(ぜんぶ):toàn bộ
全席(ぜんせき):tất cả các chỗ (vé)
全然(ぜんぜん):hoàn toàn

70. 客

Âm Hán – Việt : Khách

Âm on : きゃく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

客(きゃく):khách
お客様(おきゃくさま):quý khách

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :