Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 9

81. 神

Âm Hán – Việt : Thần

Âm on : しん、じん

Âm kun : かみ

Những từ hay gặp :

神社(じんじゃ):đền
神様(かみさま):thần
神経質(しんけいしつ):quá nhậy cảm

82. 寺

Âm Hán – Việt : Tự

Âm on : じ

Âm kun : てら

Những từ hay gặp :

~寺(じ):chùa ~
お寺(おてら):chùa

83. 役

Âm Hán – Việt : Dịch

Âm on : やく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

市役所(しやくしょ):toà thị chính
役に立つ(やくにたつ):có ích
役員(やくいん):công chức

84. 郵

Âm Hán – Việt : Bưu

Âm on : ゆう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

郵便(ゆうびん):bưu điện

85. 局

Âm Hán – Việt : Cục

Âm on : きょく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

郵便局(ゆうびんきょく):bưu điện
薬局(やっきょく):cửa hàng thuốc

86. 交

Âm Hán – Việt : Giao

Âm on : こう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

交番(こうばん):đồn cảnh sát
交通(こうつう):giao thông
交換(こうかん):trao đổi

87. 差

Âm Hán – Việt : Sai

Âm on : さ

Âm kun : さ-す

Những từ hay gặp :

差(さ):chênh lệch
差し出す(さしだす):gửi đi
差出人(さしだしにん):người gửi

88. 点

Âm Hán – Việt : Điểm

Âm on : てん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

交差点(こうさてん):ngã tư
点数(てんすう):điểm số
~点(~てん):~điểm

89. 橋

Âm Hán – Việt : Kiều

Âm on : きょう

Âm kun : はし

Những từ hay gặp :

歩道橋(ほどうきょう):cầu đi bộ (cầu trên cao)
橋(はし):cầu

90. 公

Âm Hán – Việt : Công

Âm on : こう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

公園(こうえん):công viên
公道(こうどう):đường công (đường do nhà nước làm, không phải do cá nhân làm)

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

シェアしてくださいね ^^ !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 1 reviews
rất bổ ích

rất bổ ích cho người học N3 !