Từ vựng tiếng Nhật N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Từ vựng tiếng Nhật N4 – Tuần 5

từ vựng tiếng Nhật N4

Mẹo học từ vựng :

– Học đều đặn, ôn luyện lại sau mỗi ngày, 3 ngày và đặc biệt 1 tuần cần ôn lại cả tuần

– Note lại những từ khó, học cả tuần không vô, mang list này theo mình để có thể ôn lại

– Với mỗi từ nên tưởng tượng ra tình huống sử dụng, đặt câu, hoặc các cách học khác như đã đề cập trong bài : Cách học từ vựng tiếng Nhật.

Mời các bạn tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật N4 – tuần thứ 5

25.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 25

241. こわす : Hư hỏng, phá vỡ
242. こわれる : Bị hư hỏng
243. コンサート : Buổi hoà nhạc
244. こんど : Lần này
245. コンピュータ/コンピューター : Máy tính
246. こんや : Tối nay
247. さいきん : Gần đây
248. さいご : Cuối cùng
249. さいしょ : Đầu tiên
250. さか : Con dốc

 

26.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 26

251. さがす : Tìm kiếm
252. さがる : Xuống, giảm
253. さかん : Thịnh vượng
254. さげる : hạ xuống, làm giảm
255. さしあげる : tặng, biếu
256. さっき : Vừa nãy
257. さびしい : Buồn, cô đơn
258. ~さま : quý (ông, bà)
259. さらいげつ : Hai tháng sau
260. さらいしゅう : Hai tuần sau

 

27.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 27

261. サラダ : Sa lát
262. さわぐ : Làm ồn
263. さわる : Sờ, tiếp xúc
264. さんぎょう : Công nghiệp
265. サンダル : Dép lê
266. サンドイッチ : San wich
267. ざんねん : Tiếc
268. し : Thành phố
269. じ : Chữ

 

28.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 28

270. しあい : Cuộc đấu, trận đấu
271. しかた : Cách làm
272. しかる : Mắng
273. しけん : bài thi, cuộc thi
274. じこ : Tai nạn
275. じしん : Động đất
276. じだい : Thời đại
277. したぎ : đồ lót
278. したく・する : Chuẩn bị
279. しっかり : Chắc chắn
280. しっぱい : Thất bại

29.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 29

281. しつれい : Thất lễ
282. じてん : Từ điển
283. しなもの : hàng hoá
284. しばらく : Nhanh chóng, chẳng mấy chốc
285. しま : Hòn đảo
286. しみん : Nhân dân
287. じむしょ : Văn phòng
288. しゃかい : Xã hội
289. しゃちょう : Giám đốc
290. じゃま : Cản trở, phiền hà

 

30.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 30

291. ジャム : Mứt
292. じゆう : Tự do
293. しゅうかん : Tập quán
294. じゅうしょ : Địa chỉ
295. じゅうどう : Võ judo
296. じゅうぶん : đầy đủ
297. しゅっせき・する : Tham dự, có mặt
298. しゅっぱつ・する : Xuất phát
299. しゅみ : Sở thích
300. じゅんび・する : Chuẩn bị

Phần tiếp theo mời các bạn xem tại trang sau, phía sau phần comment

Chúc các bạn ôn tập tốt !

シェアしてくださいね ^^ !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :