Từ vựng tiếng Nhật N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Từ vựng tiếng Nhật N4 – Tuần 8

từ vựng tiếng Nhật N4

Mẹo học từ vựng :

– Học đều đặn, ôn luyện lại sau mỗi ngày, 3 ngày và đặc biệt 1 tuần cần ôn lại cả tuần

– Note lại những từ khó, học cả tuần không vô, mang list này theo mình để có thể ôn lại

– Với mỗi từ nên tưởng tượng ra tình huống sử dụng, đặt câu, hoặc các cách học khác như đã đề cập trong bài : Cách học từ vựng tiếng Nhật.

Mời các bạn tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật N4 – tuần thứ 8

43.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 43

421. ていねい : Lịch sự
422. テキスト : Sách giáo khoa
423. てきとう : Thích hợp
424. できる : Có thể
425. できるだけ : Hết sức có thể
426. てつだう : Giúp đỡ
427. テニス : Tennis
428. てぶくろ : Găng tay
429. てら : Chùa
430. てん : Điểm

 

44.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 44

431. てんいん : Nhân viên bán hàng
432. てんきよほう : Dự báo thời tiết
433. でんとう : Bóng điện
434. でんぽう : Điện báo
435. てんらんかい : Cuộc triển lãm
436. と : Đô thị
437. どうぐ : Công cụ
438. とうとう : Cuối cùng
439. どうぶつえん : Vườn bách thú
440. とおく : Xa

 

45.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 45

441. とおる : Đi qua
442. とくに : Đặc biệt
443. とくべつ : Đặc biệt
444. とこや : Tiệm cắt tóc
445. とちゅう : Giữa đường, giữa chừng
446. とっきゅう : Tàu tốc hành
447. とどける : Đưa đến, chuyển đến
448. とまる : trọ lại
449. とめる : dừng (xe…) lại
450. とりかえる : Trao đổi

 

46.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 46

451. どろぼう : Kẻ trộm
452. どんどん : Ùn ùn, nhiều lên
453. なおす : Sửa chữa
454. なおる : Được sửa chữa
455. なおる : khỏi (bệnh)
456. なかなか : Mãi mà
457. なく : Khóc
458. なくなる : Mất
459. なくなる : Chết
460. なげる : Ném, bỏ đi

47.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 47

461. なさる : Làm (kính ngữ)
462. なる : Hót, kêu
463. なるべく : Càng nhiều càng tốt, nếu có thể
464. なるほど : Hóa ra là vậy
465. なれる : Quen với
466. におい : Mùi vị
467. にがい : Đắng
468. にげる : Trốn, chạy trốn
469. にっき : Nhật kí
470. にゅういん・する : Nhập viện

 

48.

Từ vựng tiếng Nhật N4 ngày 48

471. にゅうがく・する : Nhập học
472. にる : Giống như, tương tự như
473. にんぎょう : Búp bê
474. ぬすむ : Ăn trộm
475. ぬる : Sơn, quét (sơn)
476. ぬれる : Bị ướt
477. ねだん : Giá cả
478. ねつ : Nhiệt độ
479. ねっしん : Nhiệt tình
480. ねぼう : ngủ quên

Phần tiếp theo mời các bạn xem tại trang sau, phía sau phần comment

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :