mệt mỏi, tồi tệ, hoàn toàn không tiếng Nhật là gì ?

mệt mỏi, tồi tệ, hoàn toàn không tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

mệt mỏi, tồi tệ, hoàn toàn không tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
mệt mỏi, tồi tệ, hoàn toàn không tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : mệt mỏi tồi tệ hoàn toàn không

mệt mỏi

Nghĩa tiếng Nhật () : れる
Cách đọc : つかれる tsukareru
Ví dụ :
Hôm nay thật là mệt
Hơi mệt rồi
れました。
れました。

tồi tệ

Nghĩa tiếng Nhật () : ひどい
Cách đọc : ひどい hidoi
Ví dụ :
Tôi đã cãi nhau thậm tệ với em gái
とひどい喧嘩をした。

hoàn toàn không

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜんぜん zenzen
Ví dụ :
Sách này không thú vị tẹo nào
このくなかった。

Trên đây là nội dung bài viết : mệt mỏi, tồi tệ, hoàn toàn không tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :