You dont have javascript enabled! Please enable it!

mơ hồ, không rõ ràng, cát ta log, cả hai tay tiếng Nhật là gì ?

mơ hồ, không rõ ràng, cát ta log, cả hai tay tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

mơ hồ, không rõ ràng, cát ta log, cả hai tay tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
mơ hồ, không rõ ràng, cát ta log, cả hai tay tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : mơ hồ, không rõ ràng cát ta log cả hai tay

mơ hồ, không rõ ràng

Nghĩa tiếng Nhật () : 曖昧
Cách đọc : あいまい
Ví dụ :
Cô ấy đã đáp lại một cách không rõ ràng
は曖昧なをしたね。

cát ta log

Nghĩa tiếng Nhật () : カタログ
Cách đọc : カタログ
Ví dụ :
Tôi đã xem cát ta log và đặt hàng
カタログをしたんだ。

cả hai tay

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りょうて
Ví dụ :
Anh ấy chắp 2 tay cảm ơn
をついて謝ったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : mơ hồ, không rõ ràng, cát ta log, cả hai tay tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: