You dont have javascript enabled! Please enable it!

mời, đãi, dự định, thời tiết tiếng Nhật là gì ?

mời, đãi, dự định, thời tiết tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

mời, đãi, dự định, thời tiết tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
mời, đãi, dự định, thời tiết tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : mời, đãi dự định thời tiết

mời, đãi

Nghĩa tiếng Nhật : ごちそうする
Cách đọc : ごちそうする gochisousuru
Ví dụ :
Bữa tối hôm nay tôi mời
がご馳します。

dự định

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : よてい yotei
Ví dụ :
Hãy cho tôi biết kế hoạch của ngày hôm nay
Tôi đã viết kế hoạch của mình lên tờ lịch
えてください。
カレンダーにいた。

thời tiết

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : てんき tenki
Ví dụ :
Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ
Thời tiết ngày mai sẽ nắng
はいいですね。
は晴れです。

Trên đây là nội dung bài viết : mời, đãi, dự định, thời tiết tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: