You dont have javascript enabled! Please enable it!

mời, đột nhiên, bị bẩn tiếng Nhật là gì ?

mời, đột nhiên, bị bẩn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

mời, đột nhiên, bị bẩn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
mời, đột nhiên, bị bẩn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : mời đột nhiên bị bẩn

mời

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まねくmaneru
Ví dụ :
Tôi đã mời họ hàng tới dùng bữa
いた。

đột nhiên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きゅう kyuu
Ví dụ :
leo lên một con đường rất dốc
đột nhiên nhớ ra có việc
った。
した。

bị bẩn

Nghĩa tiếng Nhật () : れる
Cách đọc : よごれる yogoreru
Ví dụ :
Nếu không đeo tạp dễ thì quần áo sẽ bị bẩn đó
Quần đã bị bẩn
エプロンをしないとれます。
ズボンがれた。

Trên đây là nội dung bài viết : mời, đột nhiên, bị bẩn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: