You dont have javascript enabled! Please enable it!

mỗi thứ 1 nơi, không gọn gàng, ngượng ngùng, đánh, đấm tiếng Nhật là gì ?

mỗi thứ 1 nơi, không gọn gàng, ngượng ngùng, đánh, đấm tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

mỗi thứ 1 nơi, không gọn gàng, ngượng ngùng, đánh, đấm tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
mỗi thứ 1 nơi, không gọn gàng, ngượng ngùng, đánh, đấm tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : mỗi thứ 1 nơi, không gọn gàng ngượng ngùng đánh, đấm

mỗi thứ 1 nơi, không gọn gàng

Nghĩa tiếng Nhật () : 散らかる
Cách đọc : ちらかる
Ví dụ :
Phòng của em tôi lúc nào cũng bừa bộn mỗi thứ 1 nơi
はいつも散らかっているんだ。

ngượng ngùng

Nghĩa tiếng Nhật () : がる
Cách đọc : あがる
Ví dụ :
Anh ấy hay ngượng khi đứng trước ai đó
だとがってしまう。

đánh, đấm

Nghĩa tiếng Nhật () : 殴る
Cách đọc : なぐる
Ví dụ :
Anh ấy bất ngờ đấm bạn
わずを殴ったの。

Trên đây là nội dung bài viết : mỗi thứ 1 nơi, không gọn gàng, ngượng ngùng, đánh, đấm tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: