You dont have javascript enabled! Please enable it!

một cách tương đối, thế giới, thực vật tiếng Nhật là gì ?

một cách tương đối, thế giới, thực vật tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

một cách tương đối, thế giới, thực vật tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
một cách tương đối, thế giới, thực vật tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : một cách tương đối thế giới thực vật

một cách tương đối

Nghĩa tiếng Nhật () : 比較
Cách đọc : ひかくてき
Ví dụ :
Năm nay tình hình tương đối tốt nhỉ
は比較がいい。

thế giới

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せけん
Ví dụ :
Phản ứng của thế giới đã dịu lại
応はたかったよ。

thực vật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しょくぶつ
Ví dụ :
Ngày nghỉ tôi chăm sóc cây cỏ
は植をしてごします。

Trên đây là nội dung bài viết : một cách tương đối, thế giới, thực vật tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: