You dont have javascript enabled! Please enable it!

một chút, hơi, bé gái, kiến thức thông thường tiếng Nhật là gì ?

một chút, hơi, bé gái, kiến thức thông thường tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

một chút, hơi, bé gái, kiến thức thông thường tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
một chút, hơi, bé gái, kiến thức thông thường tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : một chút, hơi bé gái kiến thức thông thường

một chút, hơi

Nghĩa tiếng Nhật () : やや
Cách đọc : やや
Ví dụ :
Cái ái này hơi nhỏ 1 chút với tôi
このにはややさいみたい。

bé gái

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じょし
Ví dụ :
Bé gái của lớp này có 18 người
このクラスのは18です。

kiến thức thông thường

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じょうしき
Ví dụ :
Đó là kiến thức thông thường
そんなの識だよ。

Trên đây là nội dung bài viết : một chút, hơi, bé gái, kiến thức thông thường tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: