Một số câu thành ngữ tiếng Nhật dễ học

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật dễ học
Một số câu thành ngữ tiếng Nhật dễ học

Một số câu thành ngữ tiếng Nhật dễ học. Chào các bạn trong bài viết này Tự học online xin được giới thiệu một số câu thành ngữ tiếng Nhật thông dụng dễ học 🙂

 1. 猫の額

Phiên âm : neko no hitai

Nghĩa tiếng Nhật: が狭いこと

Câu này có nghĩa ám chỉ một không gian, địa điểm rất nhỏ, rất hẹp. Gần nghĩa với câu “bé tí như mắt muỗi” của tiếng Việt 😀

Ví dụ: 猫の(ねこのひたい)ほどの庭(にわ)ですよ
Dịch nghĩa: cái vườn bé như trán con mèo ý.

2. 湯水のように使う

Phiên âm: yumizu no youni tsukau

Nghĩa tiếng Nhật: 銭などを惜しげもなく使

Câu này có nghĩa ám chỉ việc tiêu tiền hoang phí, chi tiêu hào phóng không có chừng mực, dùng không hối tiếc

Ví dụ: (さんがつ)は(よさん)を(ゆみず)のように使う(つかう)
Dịch nghĩa: Trong 3 tháng đã sử dụng dự toán quá hoang phí, như đốt tiền vậy.

3. 管を巻く

Phiên âm: kuda o maku

Nghĩa tiếng Nhật: 酔っぱらって、愚痴やをくどくどすこと

Câu này có nghĩa ám chỉ việc sau khi uống say là càu nhàu, cằn nhằn bất mãn, nói nhiều lời dư thừa. Gần nghĩa với câu “rượu vào lời ra” của tiếng Việt.

Ví dụ: (かのじょ)は、酔う(よう)と(くだ)をく(まく)
Dịch nghĩa: bà ta cứ uống say là thế nào cũng rượu vào lời ra.

Trên đây là Một số câu thành ngữ tiếng Nhật dễ học. Mời các bạn cùng tìm hiểu các câu thành ngữ Tiếng Nhật khác trong chuyên mục : Thành ngữ tiếng Nhật.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :