You dont have javascript enabled! Please enable it!

nam tính, đường tắt, bánh mỹ nướng tiếng Nhật là gì ?

nam tính, đường tắt, bánh mỹ nướng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nam tính, đường tắt, bánh mỹ nướng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nam tính, đường tắt, bánh mỹ nướng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nam tính đường tắt bánh mỹ nướng

nam tính

Nghĩa tiếng Nhật () : らしい
Cách đọc : おとこらしい
Ví dụ :
Anh ấy đang hết sức thể hiện mức độ ra dáng đàn ông của mình
らしさを掛けているね。

đường tắt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ちかみち
Ví dụ :
phía này là đường tắt
こっちがです。

bánh mỹ nướng

Nghĩa tiếng Nhật () : トースト
Cách đọc : トースト
Ví dụ :
Tôi ăn 2 lát bánh mì nướng mỗi sáng
トーストを2べます。

Trên đây là nội dung bài viết : nam tính, đường tắt, bánh mỹ nướng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: