You dont have javascript enabled! Please enable it!

ngăn chặn, nhu cầu, phớt lờ, bỏ qua tiếng Nhật là gì ?

ngăn chặn, nhu cầu, phớt lờ, bỏ qua tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ngăn chặn, nhu cầu, phớt lờ, bỏ qua tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
ngăn chặn, nhu cầu, phớt lờ, bỏ qua tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ngăn chặn nhu cầu phớt lờ, bỏ qua

ngăn chặn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぼうし
Ví dụ :
Cảnh sát đang nỗ lực ngăn chặn tội phạm
は犯罪のに努めています。

nhu cầu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じゅよう
Ví dụ :
Nhu cầu quá lớn, sản xuất không theo kịp
ぎてきません。

phớt lờ, bỏ qua

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : むし
Ví dụ :
Ý kiến của anh ấy đã bị phớt lờ
視されたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : ngăn chặn, nhu cầu, phớt lờ, bỏ qua tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: