Ngữ pháp しかない – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp しかない Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp しかない- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp しかない. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp しかない

Cấu trúc ngữ pháp : しかない

Cách chia :

Vる+しかない

Ý nghĩa và cách dùng :

Chỉ còn cách ~/đành phải ~

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

できるまで、やるしかない。
Chỉ còn cách làm hết khả năng (làm tới mức có thể)
せないから、しいのをうしかなかった。
Không sửa được, nên chỉ còn cách mua cái mới

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp しかない. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :