Ngữ pháp だけましだ – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp だけましだ Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp だけましだ- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp だけましだ. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp だけましだ

Cấu trúc ngữ pháp : だけましだ

Cách chia :

V/ A/ N ( thể ngắn) + だけましだ

Ý nghĩa và cách dùng :

Kể cũng còn may, không bị … là quý rồi
Thể hiện tình trạng không tốt lắm nhưng không tồi hơn là tốt lắm rồi

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

があるだけましだよ。俺はになってしまった。
ったけれど、にならないだけましだ。
僕のアパートは、狭くていけれど、便なだけましだ。Bạn có việc là tốt lắm rồi. tới vừ mới bị sa thải.
Dù vừa bị giảm lương, nhưng vẫn còn may là không bị sa thải.
Mặc dù căn hộ của tôi nhỏ và đắt nhưng nó may là nó tiện.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp だけましだ. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :