Ngữ pháp とたん – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp とたん Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp とたん- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp とたん. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp とたん

Cấu trúc ngữ pháp : とたん

Cách chia :

Vた+とたん/とたんにVた。そのとたん~

Ý nghĩa và cách dùng :

Ngay khi/ đúng lúc V thì ~
Đằng sau là thay đổi bất ngờ, không dùng cho thay đổi có chủ đích.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

けたとたん、ってきた。
Tôi vừa mở cửa sổ thì lập tức có một cơn gió mạnh thổi vào
んだとたん、くなった。
Vừa uống rượuc thì lập tức mặt đỏ

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp とたん. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :