Ngữ pháp とともに – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp とともに Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp とともに- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp とともに. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp とともに

Cấu trúc ngữ pháp : とともに

Cách chia :

Nと/ Vると + ともに

Ý nghĩa và cách dùng :

cùng với ~

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

とともにした。
及するとともに、した。Tôi đã đến nhật cùng với gia đình.
Cùng với số lượng tăng của ô tô thì tai nạn cũng tăng .

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp とともに. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :