Ngữ pháp とは限らない – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp とは限らない Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp とは限らない- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp とはらない. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp とはらない

Cấu trúc ngữ pháp : とは限らない

Cách chia :

V/ A/ N ( thể ngắn) +とはらない

Ý nghĩa và cách dùng :

không phải lúc nào cũng nhất thiết là

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

いチームであっても、つとはらない。
あまり使わないだが、ずしもテストにないとはらない。Dù đối thủ yếu nhưng không phải lúc nào cũng nhất thiết là thắng.
Những từ ngữ không sử dụng mấy nhưng không phải lúc nào cũng nhất thiết là không đưa vào bài kiểm tra.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp とはらない. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :