Ngữ pháp なお – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp なお Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp なお- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp なお. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp なお

Cấu trúc ngữ pháp : なお

Cách chia :

A。なお B

Ý nghĩa và cách dùng :

Hơn nữa
Ngoài ra

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

「このです。なお、詳についてはプリントをご覧ください。」
はこれでわります。なおは。。。」Trên đây là giải thích về sự việc này. Ngoài ra các vị có thể xem thông tin chi tiết trong bản in
Hôm nay chúng ta dừng tại đây. Còn thời giờ của lần tới là …

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp なお. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :