Ngữ pháp なぜなら/なぜかというと, どうしてかというと – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp なぜなら/なぜかというと, どうしてかというと Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp なぜなら/なぜかというと, どうしてかというと- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp なぜなら/なぜかというと, どうしてかというと. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp なぜなら/なぜかというと, どうしてかというと

Cấu trúc ngữ pháp : なぜなら/なぜかというと, どうしてかというと

Cách chia :

Kết luận。(なぜなら/なぜかというと/どうしてかというと)、nguyên nhân+からだ

Ý nghĩa và cách dùng :

~ nếu nói tại sao thì là vì ~

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

です。なぜなら、するからです。
Tuần sauy tôi định về nước. Lý do là vì tôi về tham dự lễ kết hôn của bạn thân
えた。なぜかというと、僕のレベルのクラスがなかったからだ。
Tôi đã chuyển trường, Lý do thì là vì : ở đó không có lớp cùng trình độ với tôi

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp なぜなら/なぜかというと, どうしてかというと. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :