Ngữ pháp N3 bài 25

Ngữ pháp N3 bài 25
Ngữ pháp N3 bài 25

Mời các bạn cùng học 5 cấu trúc Ngữ pháp N3 bài 25:

Cấu trúc số 121 :

Vている/Vない/Aい/Aな/Nの+うちに

Giải thích ý nghĩa : Trong lúc ~, trong khi còn ~. Làm việc gì đó trước khi sự việc thay đổi

Ví dụ :

るいうちにってください。
Giờ còn sáng, về đi
れないうちに、メモをしておこう。
Trong lúc còn chưa quên, hãy ghi chú lại thôi

Cấu trúc số 122 :

(V/N/Aい/Aな)+わけだ
Chú ý:Aだな
(Vている/Vていた/Vられる/Vさせる)もOK

Giải thích ý nghĩa : Thảo nào mà ~ (vì có lý do nên muốn nói như thế là đương nhiên). Tức là ~ là thế ~ (do quá trình nên muốn nói sự việc trở lên thế)

Ví dụ :

いわけだ。は36もある。
Thảo nào nóng thế. Nhiệt độ tận 36 độ

[さん、にふられたらしいよ。」「なるほど、それでがないわけだ。」
Anh Tanaka có vẻ bị cô ấy đá. Quả là vậy, thảo nào mà trông không được khoẻ

Cấu trúc số 123 :

(V/N/Aい/Aな)+わけではない
Chú ý:Aだな
(Vている/Vていた/Vられる/Vさせる)もOK

Giải thích ý nghĩa : Không nhất thiết là ~, không phải là ~, không có nghĩa là ~

Ví dụ :

嫌いなわけではないが、はあまりべない。
Không hẳn là ghét, nhưng mà tôi không ăn thịt mấy

テレビはないわけではないが、いているほうがい。
Không phải là tôi không xem ti vi, nhưn toi nghe âm nhạc nhiều

Cấu trúc số 124 :

(V/N/Aい/Aな)+わけがない/わけはない
Chú ý:Aだな
(Vている/Vていた/Vられる/Vさせる)もOK

Giải thích ý nghĩa : Lẽ nào lại ~, làm sao lại ~
Biểu thị quả quyết rằng không có lý do nào, khả năng nào xảy ra chuyện đó được.

Ví dụ :

あのてるわけがない。
あのつよいあいてにかてるわけがない。
Đối thủ mạnh như vậy, sao mà thắng được

「このパン、くない?」[けないよ。ったんだから。」
「このパン、ふるくない?」[ふるいわけないよ。きのう、かったんだから。」
Cái bánh mỳ này, không phải cũ sao?
Cũ đâu mà cũ, tớ vừa mua hôm qua đấy”

Cấu trúc số 125 :

る/Vている+わけにはいかない/ わけにもいかない

Giải thích ý nghĩa : Không thể làm V được . So sánh : できない(khả năng bản thân), ở đây là bị trói buộc bởi nguyên tắc, đạo lý.

Ví dụ :

があるから、むわけにはいかない。
だいじなかいぎがあるから、やすむわけにはいかない。
Vì có cuộc họp quan trọng nên không thể nghỉ được

の命令だから、従わないわけにはいかない。
しゃちょうのめいれいだから、したがわないわけにはいかない。
Đây là mệnh lệnh của Giám đốc do vậy phải theo thôi”

Trên đây là 5 cấu trúc Ngữ pháp N3 bài 25. Các bạn có thể sang bài tiếp theo tại đây : ngữ pháp N3 bài 26. Hoặc quay trở lại danh mục tổng hợp ngữ pháp N3.

Chúc các bạn luyện thi tiếng Nhật N3 hiệu quả !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :