Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 3Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Tổng hợp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 3. Chào các bạn, trong bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin mời các bạn cùng học lần lượt các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N5 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5.

Cấu trúc số 11 :

~だけ~

Cách chia :

N + だけ~

Giải thích ý nghĩa :

chỉ…

Ngoài điều đó ra thì không còn gì khác

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.この写真(しゃしん)あなたにだけあげましたよ。
Tôi chỉ cho mỗi bạn bức ảnh này thôi đấy.

2. (hako) はこにりんごだけがあります。
Trong hộp chỉ có táo thôi.

Cấu trúc số 12 :

~たことがある

Cách chia :

~Vた + ことがある

Cách chia Vた giống như chia Vて

Giải thích ý nghĩa :

đã từng. Kể về kinh nghiệm trong quá khứ hoặc sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.盗(ぬす)んだことがあります。
Tôi đã từng ăn trộm.

2.(かれ)と会(あ)ったことがあります。
Tôi đã từng gặp anh ta.

Cấu trúc số 13 :

~たぶん~でしょう

Cách chia :

V (thể ngắn)  + でしょう

N +でしょう

Aな ( bỏ な) +でしょう

Aい+ でしょう

Giải thích ý nghĩa :

Có lẽ, phải chăng. Dùng để nói khi người nói chắc chắn về sự việc trên 90%

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.明日(あした)は彼(かれ)はたぶん来(こ)ないでしょう。
Ngày mai có lẽ anh ta sẽ không đến.

2.あのひとはたぶん歌手(かしゅ)だでしょう。
Người kia có lẽ là ca sĩ.

Cấu trúc số 14 :

~たり~たりする

Cách chia :

Vた+り,Vた+りする

Ví dụ:

行きます→行ったり

食べます→食べたり

来ます→来たり

Giải thích ý nghĩa :

liệt kê các hành động không cần tuân theo trình tự thời gian, chỉ mang tính chất kể ra sự việc.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.遊部(ゆべ)(ほん)を読(よ)んだり、テレビを見(み)たり、音楽(おんがく)を聞(き)いたりしました。
Tôi qua tôi đọc sách, xem ti vi nghe nhạc.

2.今朝(けさ)学校(がっこう)へ来)き)たり、ともだちと会(あ)ったり、授業(じゅぎょう)に出(で)たりしました。
Sáng nay tôi đến trường, gặp bạn bè, tham gia tiết học nữa.

Cấu trúc số 15 :

~で~

Cách chia :

N + で~

Giải thích ý nghĩa :

ở, tại, vì, bằng, với. Diễn tả nơi xảy ra hành động sự kiện, diễn tả nguyên nhân, diễn tả phương thức cách thức sự vật được làm bằng chất liệu gì, giới hạn khoảng thời gian.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.毎日(まいにち)バスで学校(がっこう)へ行(い)きます。
Hằng ngày tôi đến trường bằng xe buýt.

2.コンビニでケーキを買(か)います。
Tôi mua bánh tại cửa hàng tiện lợi.

Trên đây là nội dung tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 3. Mời các bạn cùng học đều đặn các kỹ năng khác : từ vựng N5Chữ Hán N5. Hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N5 trong 2 tháng để có sự phân bổ thời gian hợp lý.

Phần tiếp theo, mời các bạn kéo xuống dưới bài viết, click vào page (trang) tiếp theo

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: