Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Tổng hợp

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 4

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Tổng hợp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 4. Mời các bạn cùng học lần lượt các cấu trúc ngữ pháp thuộc cấp độ N5 chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5.

Cấu trúc số 16 :

~ている

Cách chia :

~Vて + いる

Giải thích ý nghĩa :

diễn tả hành động đang diễn ra. Diễn tả một tình trạng. Diễn tả một thói quen, tập quán. Diễn tả nghề nghiệp

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.結婚(けっこん)している。
Tôi kết hôn rồi.

2.バドミントンをしている。
Tôi đang chơi cầu lông.

Cấu trúc số 17 :

~てから~

Cách chia :

~Vて + から~

Giải thích ý nghĩa :

sau khi ….Diễn tả hành động diễn ra theo thứ tự, kết thúc hành động 1 mới đến hành động 2

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(は)を磨(みが)いてから、(かお)を洗(あら)う。
Sau khi đánh răng tôi rửa mặt.

2.掃除(そうじ)をしてから、(あそ)びに行(い)く
Sau khi dọn dẹp xong tôi đi chơi.

Cấu trúc số 18 :

~てください

Cách chia :

Vます(bỏ ます)+てください

Giải thích ý nghĩa :

Hãy làm gì. Dùng để ra lệnh cho ai đó.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(ね)てください。
Đi ngủ đi.

2.(おし)えてください
Hãy nói cho tôi biết.

Cấu trúc số 19 :

~でしょう

Cách chia :

V (thể ngắn)  + でしょう

N +でしょう

Aな ( bỏ な) +でしょう

Aい+ でしょう

Giải thích ý nghĩa :

Phải không nhỉ? Phải không nào? Mẫu câu này dùng để xác nhận, lên cao giọng ở cuối câu với mục đích hi vọng người nghe đồng tình với mình.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.この仕事(しごと)大変(たいへん)でしょう。
Công việc này vất vả phải không?

2.バスが遅(おく)れたんでしょう。
Xe buýt đến muộn rồi phải không?

Cấu trúc số 20 :

~てはいけません

Cách chia :

~Vて + はいけません

Giải thích ý nghĩa :

không được làm… Biểu thị ý cấm hay không được làm gì. Dùng để trả lời cho câu hỏi てもいいですか

Khi trả lời có thể lược bỏ động từ chỉ để lại いけません. Nhưng không dùng cách nói này với người trên.

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.ここで写真(しゃしん)を撮(と)ってはいけません。
Không được chụp ảnh ở đây.

2.(い)ってはいけません。
Không được đi.

Trên đây là nội dung tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 4. Mời các bạn cùng học đều đặn các kỹ năng khác : từ vựng N5Chữ Hán N5. Hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N5 trong 2 tháng để có sự phân bổ thời gian hợp lý.

Phần tiếp theo, mời các bạn kéo xuống dưới bài viết, click vào page (trang) tiếp theo

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: